Okrem dovozu nových návesov a náhradných diecov, Vám spoločnosť Trailer Partner ponúka asistenčné služby pri riešení financovania vozidiel, registrácii ale aj odpredaji Vašich vozidiel.

V prípade potreby doplnkových služieb nás neváhajte kontaktovať.